Quang Cao
Quang Cao

Liên hệ ban biên tập Netcodo

Được thành lập vào ngày 05 tháng 04 năm 2000, Website Netcodo đã được đông đảo bạn đọc trong và ngoài tỉnh, quốc tế đón nhận và truy nhập để xem các thông tin kinh tế, thời sự-xã hội, chính sách, pháp luật, thể thao, văn hoá giải trí...v...v....

Liên hệ ban biên tập Netcodo

Được thành lập vào ngày 05 tháng 04 năm 2000, Website Netcodo đã được đông đảo bạn đọc trong và ngoài tỉnh, quốc tế đón nhận và truy nhập để xem các thông tin kinh tế, thời sự-xã hội, chính sách, pháp luật, thể thao, văn hoá giải trí...v...v....

Liên hệ ban biên tập Netcodo

Cập nhật  10:05 11/01/13

Được thành lập vào ngày 05 tháng 04 năm 2000, Website Netcodo đã được đông đảo bạn đọc trong và ngoài tỉnh, quốc tế đón nhận và truy nhập để xem các thông tin kinh tế, thời sự-xã hội, chính sách, pháp luật, thể thao, văn hoá giải trí...v...v....

Với mục tiêu phát triển không ngừng để đáp ứng tốt hơn nhu cầu của khách hàng, Website Netcodo không ngừng được cải tiến về chất lượng nội dung và dịch vụ.

Bên cạnh nỗ lực của bản thân, những ý kiến đóng góp quý báu của bạn đọc và khách hàng cũng rất quan trọng trong việc hỗ trợ chúng tôi ngày càng hoàn thiện nội dung và dịch vụ trên trang web.

Ý kiến đóng góp xin gửi về:

BAN BIÊN TẬP NETCODO
08 Hoàng Hoa Thám, Thành phố Huế
Điện thoại: (054) 3847247 - Fax: (054) 3847247
Email: bbtnetcodo@hue.vnn.vn
Website: www.netcodo.com.vn